Aktuálně

Toto je starý web SZŠ Děčín - navštivte naše nové www stránky
 Informace pro dálkové studium
 Adaptační kurz 4.9. – 6.9.2016 (neděle - úterý)
Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017
Rozpis maturitních zkoušek 2016

INFORMACE O VLOŽENÍ NOVÝCH DOKUMENTŮ

NÁZEV (ZÁLOŽKA)

 • Formulář přihlášky pro MZ 2016 - podzim (záložka Maturity 2016)

Vloženo 23.6.2016

 • Pozvánka na informativní schůzku pro rodiče nově přijatých žáků denního studia (záložka Přijímací řízení)

Vloženo 11.5.2016

 • Směrnice pro poskytování příspěvku na dojíždění pro školní rok 2015/2016 zde                                                                                       Vloženo 3.2.201
   
 • Informace o dálkovém studiu (záložka - Přijímací řízení)

Aktualizace 22.5.2016

Škola se představuje
v pořadu ústecké televize

Přijímací řízení pro rok 2016/2017

SZŠ Děčín vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obor

53-41-M/01 zdravotnický asistent - denní studium

75-41-M/01 sociální činnost - denní studium

Termín podání přihlášky: od 9.5.2016 průběžně

Kritéria přijetí pro 3. kolo nejsou shodná s 1. a 2. kolem přijímacího řízení.

Více informací v záložce vlevo Přijímací řízení

Uchazeči přijati ve 2. a 3. kole budou o přijetí informováni e-mailem nebo telefonicky.

Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v sekretariátu školy nebo na informativní schůzce, která se koná 31.5.2016 v 15,00 hod. (pozvánka byla zaslána dne 11.5.2016 e-mailem).

Nová informace:

Pro velký zájem o pomaturitní dálkové studium (zkrácené dvouleté) otevíráme druhou třídu pro školní rok 2016/2017. 

Přihlášky přijímáme průběžně do naplnění kapacity. Přijímací zkouška se nekoná. 

Počet volných míst - 10 na pětileté dálkové studium

                                 - 18 na dvouleté (zkrácené) dálkové studium

Aktualizace 18.5.2016

 Maturita 2016 - jaro 

 • Ve dnech 16. 5. - 23.5- 2016 byly rozeslány e-mailem výsledky  písemných prací včetně hodnocení (bez třídy 5V).

Maturita 2016 - podzim

 • Přihlášky do 24.6.2016 (formulář k dispozici ve škole nebo ho lze stáhnout - záložka Maturity 2016), přihlášku řádně vyplňte včetně e-mailové adresy, podepište a doručte do školy.
 • Společná část (DT, PP) se budou konat 1.9. - 9.9. 2016 na spádové škole (přijde pozvánka).
 • Termín ústní části (druhá polovina září 2016) bude stanoven do 8.7. 2016.

   

Aktualizace 23.5.2016